05 Jan 2016

AquafilCRO u 2015 certificiran sukladno normama ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i ISO 50001:2011

AquafilCRO d,o,o, je uspješno prošao audit za certificiranje prema normi ISO 50001- sustav upravljanja energijom, po prvi put.

Time smo u 2015.godini zaokružili aktivnosti na području standardizacije. AquafilCRO d.o.o. je sada certificiran sukladno normama: ISO 14001: 2004 – sustav upravljanja okolišem, OHSAS 18001: 2007 – upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika i ISO 50001: 2011 – sustav upravljanja energijom.