25 Nov 2020

AquafilSLO postal partner projekta Čebelja pot Mestne občine Ljubljana

Podjetje AquafilSLO d.o.o. se je novembra 2020 pridružilo pobudi Mestne občine Ljubljana Čebelja pot. Na Letališki cesti 15 v Ljubljani od začetka junija 2020 gostimo dve čebelji družini. Zelenica, kjer čebele domujejo, bo tudi izobraževalna točka o čebelah in medovitih rastlinah za zaposlene in poslovne partnerje.

V AquafiSLO smo projektu namenil največjo, skoraj 5000 m2 veliko, nepozidano travnato površino v okviru tovarniškega kompleksa AquafilSLO v Ljubljani. Preuredili smo jo v čebelam prijazen travnik, zasajen z avtohtonimi medovitimi zelišči in drevesi, ter nanj umestili stojišče z dvema čebeljima panjema. Čebelji travnik bo postal tudi učna točka o pomenu čebel in medovitih rastlin, namenjena zaposlenim in poslovnim partnerjem.

Pri projektu smo se povezali z občinskim Oddelkom za varstvo okolja, ki je skrbnik pobude Čebelja pot v Ljubljani, z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani in s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je izdelal načrt medovitega vrta, zasajenega z avtohtonimi medovitimi rastlinami, ki čebelam nudi pašo večji del leta. Za klopce in stojišče za panje smo izbrali modularno rešitev iz betona in masivnega lesa, ki so jo leta 2016 zasnovali študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani v okviru projekta Urbana čebelja domovanja pod okriljem Mestne občine Ljubljana.

Konec julija 2020 smo točili prvi med naših čebel. Po oceni pionirja ljubljanskega urbanega čebelarstva Franca Petrovčiča, ki skrbi za panja v AquafilSLO, imajo čebele v okolici na voljo veliko raznolike paše in so letos dale nadpovprečno dober pridelek.

Novembra 2020 se je tudi AquafilSLO včlanil v Čebeljo pot, pobudo Mestne občine Ljubljana, ki povezuje več kot 40 raznolikih deležnikov v skrbi za dobrobit čebel v mestu. Kot pravi direktor in član uprave AquafilSLO Denis Jahić je Čebelja pot Mestne občine Ljubljana »priložnost za povezovanje s skupnostjo deležnikov, ki podpira urbano čebelarjenje in ima tako kot mi vizijo trajnostnega razvoja mesta, kjer sobivajo različne dejavnosti«.

Trajnostni razvoj, ki upošteva tako omejitve planeta kot potrebe prihodnjih generacij, prežema identiteto podjetja AquafilSLO in nam je vodilo na vseh področjih delovanja. Čebele, ki domujejo na Čebeljem vrtu, so simbol naših zavez planetu in ljudem.

Na slovenskem ozemlju ima čebelarjenje dolgo in bogato tradicijo. Slovenci smo narod čebelarjev, saj se s čebelarstvom ukvarja vsak 200. prebivalec. Slovenija je domovina druge najbolj razširjene čebelje podvrste kranjske sivke, ki je cenjena zaradi svoje krotkosti in dobrega občutka za orientacijo. Slovenija je bila prva država v Evropski Uniji, ki je čebele zakonsko zaščitila, in med prvimi, ki so prepovedale uporabo čebelam škodljivih pesticidov. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije so Združeni narodi 20. maj razglasili za Svetovni dan čebel, s katerim ozaveščajo o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo.