01 Giu 2015

AquafilCRO d.o.o.

Na 10. Konvenciji Hrvatskih izvoznika AquafilCRO d.o.o. dodijeljena je nagrada “Zlatni ključ“ za najboljeg srednjeg izvoznika u 2014. godini u Republici Hrvatrskoj.
Konvencija je održana u Zagrebu 01.06.2015.godine u pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i u prisustvu tri hrvatska ministra, prof.dr.sc. Branka Grčića, potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i fondova EU, g. Borisa Lalovca, ministra financija RH i g.Gorana Marasa ministra poduzetništva i obrta, guvernera Hrvatske narodne banke prof.dr.sc. Borisa Vujčića, potpredsjednice Hrvatskog sabora gđe.Dragice Zgrebec, drugih državnih dužnosnika i predstavnika gospodarstva.
Stručno povjerenstva koje je dodijelilo nagradu bilo je sastavljeno od predstavnika Hrvatskih izvoznika, Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR-a), Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP-a), Financijske agencije (FINA-e), Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske (MINGO-a), Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MINPO-a), Ministarstva vanjskih i Europskih poslova Republike Hrvatske (MVEP-a), Državnog zavoda za statistiku (DZS), Carinske uprave, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO-a ) i Hrvatske radio televizije (HRT-a).
Nagradu je u ime AquafilCRO d.o.o. preuzeo generalni direktor i predsjednik uprave društva g.Edi Kraus.