08 May 2016

Aquafil, pionir uspešnega prehoda v krožno gospodarstvo

Edi Kraus, generalni direktor AquafilSLO, je sodeloval na mednarodni konferenci z naslovom »Embracing the Circular Economy«, ki je 8. 5. 2016 potekala v Ljubljani.

G. Kraus je bil povabljen, da predstavi Aquafilov sistem regeneracije ECONYL® kot eno izmed najboljših poslovnih praks podjetij s sedežem v Sloveniji. G. Edi Kraus je v sekciji »Pionirji prehoda v krožno gospodarstvo« opisal delovanje sistema in okoliščine, ki so pripomogle k implementaciji novega gospodarskega modela. Poudaril je, da je bil glavni vzvod povpraševanje kupcev po okoljsko vzdržnejših izdelkih. Omenil pa je, da so bila pri izbiri lokacije za postavitev novega obrata ECONYL® odločilna nepovratna sredstva, ki jih je takratni Julon leta 2010 prejel od države Slovenije.

Namen konference je bil sicer izmenjava znanja in dobrih praks med strokovnjaki in gospodarstveniki ter spodbujanje širjenja koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji in širši regiji. O izzivih prehoda na nov gospodarski model krožnega gospodarstva je razpravljalo preko 120 udeležencev iz Slovenije in tujine. Konferenco je odprl dr. Janez Potočnik nekdanji evropski komisar za okolje in sopredsedujoči Odbora za mednarodne vire pri ZN, veliki zagovornik nujnosti spremembe obstoječega gospodarskega modela.

Konferenco “Embracing Circular Change” je pripravila družba Giacomelli Media, ki je obenem tudi pobudnica platfome Circular Change za povezovanje deležnikov krožnega gospodarstva iz slovenskega in mednarodnega prostora. Njeno temeljno poslanstvo je informiranje, izobraževanje, prepoznavanje voditeljev ter komuniciranje dobrih praks in sooblikovanje pionirskih poslovnih primerov.

 

Članek na spletni strani platforme Circular Change: Iz zavrženih ribiških mrež delajo najlon ECONYL®

Intervju z generalnim direktorjem Krausom in pripevek o procesu ECONYL® v oddaji RTV SLO Točka preloma: Krožno gospodarstvo postaja nujnost