05 Aug 2013

AquafilCRO d.o.o.– dobitnik Plakete grada Oroslavja – kolovoz 2013

Povodom dana grada Oroslavlja gradsko vijeće je dodjelilo: Plaketu Grada Oroslavja AquafilCRO d.o.o. za postignute rezultate u gospodarstvu.