22 Apr 2016

AquafilCRO dodijeljena je Povelja Krapinsko-zagorske županije

Na obilježavanju Dana Krapinsko-zagorske županije na svečenosti u Klanjcu 22.04.2016, AquafilCRO-u d.o.o. dodijeljeno je proznanje – Povelja Krapinsko-zagorske županije.

Nagradu je preuzeo član uprave dr. Saša Muminović.