31 Jul 2017

AquafilCRO u lipnju 2017. godine certificiran po normi IQNet SR 10:2015. Zahtjevi sustava upravljanja društvenom odgovornošću.

Tijekom prvih 5 mjeseci 2017. godine, AquafilCRO d.o.o. je implementirao sustav upravljanja društvenom odgovornošću. 5. i 6. lipnja uspješno je proveden certifikacijski audit od strane SIQ-a.
Ovim certifikatom, AquafilCRO će biti “pozicioniran kao društveno odgovorno trgovčko društvo, koje se izdvaja od konkurencije uz jači pozitivni imidž kod svih dionika” pridonoseći zajedničkoj viziji i ciljevima Aquafil grupe.
Ovo je AquafilCRO-u četvrti certificirani sustav upravljanja prema međunarodnim normama, uz  ISO 14001:2004 sustav upravljanja okolišem, OHSAS 18001: 2007 sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika te ISO 50001: 2011 sustav upravljanja energijom.