15 Mar 2018

AQUAFILSLO IZPOLNJUJE ZAHTEVE STANDARDA OHSAS 18001 ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Ljubljana, 15. marec 2018

Mednarodna certifikacijska hiša DNV GL je po opravljeni presoji v  decembru 2017 izdala certifikat, s katerim potrjuje, da AquafilSLO izpolnjuje zahteve mednarodnega standarda OHSAS 18001:2007 za varnost in zdravje pri delu.

OHSAS je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja. S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 organizacija dokaže, da na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse, pa tudi iz nepredvidljivih situacij.