25 Jan 2017

Podjetje AquafilSLO pridobilo status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)

V sredo, 25. januarja, je direktor Finančnega urada Ljubljana, Zlatko Alibegović, predstavniku podjetja AquafilSLO, direktorju in članu uprave Gregorju Kranjcu, podelil dovoljenje pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

 

Dovoljenje bo podjetju AquafiSLO omogočalo poenostavljene carinske postopke. S statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta je podjetje prepoznano kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini ter bo zaradi tega imelo manj pregledov v postopkih carinjenja. Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) je uvedla Evropska Unija leta 2008. Program AEO je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige. Glavni namen statusa AEO je izboljšati varnost na zunanjih mejah Unije in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi carinskimi postopki in uporabo informacijske tehnologije.