22 Nov 2017

Sodelovanje med AquafilSLO in Vodni mestom Atlantis primer dobre prakse industrijske simbioze

Partnerji in deležniki evropskega projekta SYMBI iz 7 držav so si v okviru študijskega obiska v Sloveniji z naslovom “Krožno gospodarstvo in industrijska simbioza: spodbude, ključni dejavniki in izzivi” ogledali tudi prenos toplote iz AquafilSLO v Vodno Mesto Atlantis. Skoraj 40 obiskovalcem sta partnerski energetski projekt predstavila direktor Miha Rakar iz BTC in generalni direktor AquafilSLO Edi Kraus. Sodelovanje je vzorčni primer industrijske simbioze, v kateri presežni viri enega podjetja za drugega predstavljajo dodatne kapacitete.

Slovenski partner projekta, katerega namen je pospeševanje prehoda v z viri učinkovito gospodarstvo preko industrijske simbioze, je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.