01 Jun 2017

Sveže ideje študentov arhitekture za ureditev pešpoti ob tovarni v Ljubljani

Na predlog vodstva podjetja AquafilSLO so študenti seminarja Dešman iz Fakultete za arhitekturo sodelovali v arhitekturni delavnici “AQUAFILSLO  2017”. Delavnica, ki je potekala v aprilu pod mentorstvom Miha Dešmana in Vlatke Ljubanović, je obsegal idejno urejanje pešpoti in umeščanje dodatnih programov ter urbane opreme znotraj območja tovarne.

Mentor delavnice, Miha Dešman je o delavnici povedal »namen je bil združevanje učenja in dela študentov s potrebami in vizijo vodstva tovarne. Vzdušje je bilo delovno, poučno, kreativno in vsem v zadovoljstvo. Študenti so v treh skupinah razvili sveže in domiselne predloge.«

Izmed treh zelo kreativnih predlogov ureditve (predstavljeni spodaj), ki so se oblikovali na delavnici, je notranja komisija podjetja za izvedbo izbrala idejno rešitev študentk Ive Sodnik in Marise Grnjak. Projekt , poimenovan »Pot ob nitkah«, sta osnovali na treh elementih: tlakovanje, panoji z vzorcem nitk in osvetlitev.

V maju je sledila dvodnevna strokovna ekskurzija študentov na obisk sedeža skupine Aquafil v Arcu ob Gardskem jezeru, kjer so si ogledali, kako nastajajo umetna vlakna za tekstilne talne obloge in spoznali, kako je Aquafil uspel zmanjšati vplive svojih dejavnosti na okolje.  Ekskurzijo, ki jo je sponzoriralo podjetje AquafilSLO, so nadaljevali z obiskom Trenta, Verone in Vičence s poudarkom na ogledu del arhitektov Andrea Palladia in Carla Scarpe.