09 Mar 2017

AquafilSLO spodbuja skupno vožnjo na delo

Zaradi naraščajočega števila avtomobilov na parkirišču ob tovarni v Ljubljani je bilo veliko zaposlenih prisiljenih najti druge možnosti parkiranja ali tvegati parkiranje na nedovoljenih mestih.

Uprava se je reševanja težave lotila na domiseln način v smislu okoljsko odgovornega transporta (imenovanega tudi »carsharing« oziroma »carpooling«): zaposlenim, ki bi prihajali na delo v enem avtomobilu, v skupinah po 3 ali 4, bo rezervirala parkirno mesto na parkirišču.

V dobrih treh mesecih se je na pobudo odzvalo 16 skupin zaposlenih, ki se na delo vozijo po 3 ali 4 v istem avtomobilu. Na parkirišču imajo zagotovljena parkirna mesta in ne izgubljajo časa s parkiranjem, prihranijo pa tudi pri stroških prevoza. S pobudo se je zmanjšala obremenjenost cest v bližini tovarne in so hkrati preprečeni izpusti, ki bi jih avtomobili pri vožnji od doma do tovarne in nazaj povzročili.