15 Apr 2017

Ugovor o preventivnim sistematskim pregledima

AquafilCRO d.o.o. je ove godine produžio Ugovor o preventivnim sistematskim pregledima radnika s Poliklinikom za ginekologiju i neurologiju PUNEK.

To je nastavak projekta koji je počeo prije dvije godine, kada su AquafilCRO d.o.o. i Poliklinika za ginekologiju i neurologiju PUNEK potpisali ugovor o preventivnom sistematskom pregledu svih radnika Društva. Sistematski pregled vršio se pregledom i procjenom faktora rizika za nastup zloćudnih bolesti sa svrhom i u cilju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma. Prvi Ugovor je sklopljen u travnju 2015., a pregledi su se mogli obaviti do kraja 2016. godine. Novi Ugovor je sklopljen u travnju 2017 i pregledi se mogu obaviti do kraja 2018.

Pojavnost i smrtnost od zloćudnih bolesti, u Republici Hrvatskoj, je na visokoj razini, zbog toga su preventivni pregledi nabolja opcija za rano otkirvanje i dijagnozu bolesti, te su samim time šanse za opravak veće.

Odlukom da se ovaj projekt nastavi, projekt nije ostao samo jednokratna aktivnost, već kontinuriana briga za radnike društva AquafilCRO.

Izvor fotografije: Created by Creativeart – Freepik.com